Privacybeleid 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Kusttheater Colisée, gevestigd aan Kerkstraat 27, 8370 Blankenberge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Kusttheater Colisée

Kerkstraat 27

8370 Blankenberge

050/70.81.98

www.kusttheater.com

www.kusttheatertickets.com

Benny Herpoel is de functionaris gegevensbescherming van het Kusttheater Colisée. Hij is te bereiken via info@kusttheater.com.

 

Persoonsgegevens dat wij verwerken

Kusttheater Colisée verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Voor- en achternaam

-       Adresgegevens

-       Telefoonnummer

-       E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoongegevens die wij verwerken:

Kusttheater Colisée verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jou.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteit  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kusttheater.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kusttheater Colisée verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Verzenden van onze nieuwsbrief met daarin onze aankomende evenementen en/of eventuele promotieacties.

-       Je te kunnen bellen of  e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren

-       Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Geautomatiseerde besluitvoering

Kusttheater Colisée neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Kusttheater) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kusttheater Colisée bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Personalia                             > 2 jaar > communicatie met de klant

Adres                                     > 2 jaar > communicatie met de klant

Enzovoort                             > 2 jaar > communicatie met de klant

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kusttheater Colisée verstrekt niet aan derden. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Kusttheater Colisée gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kusttheater Colisée. En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoongegevens die wij van jou beschikken in ons computersbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@kusttheater.com.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteisbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen de 4 weken op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kusttheater Colisée neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloogde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens tot niet goed beveiligs zijn of er een aanwijziging van misbruik is, neem dan contact op via info@kusttheater.com.