Algemene Voorwaarden 

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen die beschikbaar zijn op www.kusttheatertickets.be (hierna 'de website' genoemd). Kusttheater Tickets behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op eender welk moment te wijzigen en deze wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden gepubliceerd. Kusttheater Tickets behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand bericht de website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te wijzigen.


2. Terugbetaling/annulatie tickets

Onbetaalde reserveringen waarvoor een betaling via overschrijving werd aangevraagd, kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden. Het volstaat om even contact met ons op te nemen via mail of door te bellen naar het callcenter. Het Callcenter is bereikbaar op werkdagen van 10u tot 18u: 050/70.81.98. Na betaling van de tickets, worden deze niet meer omgeruild, noch terugbetaald. Hier wordt er geen uitzondering op gemaakt. Indien een voorstelling wordt afgelast, langs de organisator zijn kant, dan wordt het volledige bedrag wel terugbetaald.

3. Gebruik van deze website

Deze website mag enkel gebruikt worden voor privédoeleinden. De koper mag het materiaal op deze website enkel gebruiken om zich te informeren over evenementen en promoties of om tickets of andere producten voor privégebruik te kopen. Deze website is niet geschikt voor minderjarigen. De reservering en boeking van tickets of andere producten is enkel toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder.

De koper moet zijn persoonlijke toegangsgegevens naar de website (zoals zijn persoonlijk wachtwoord etc.) vertrouwelijk houden en moet Kusttheater Tickets onmiddellijk op de hoogte brengen als blijkt of wordt vermoed dat er ongeoorloofd gebruik van zijn account wordt gemaakt. In dergelijke gevallen is de koper aansprakelijk voor het ongeoorloofd gebruik van de website. Alle intentieverklaringen die onder het wachtwoord of de toegangsgegevens van de koper worden ingediend zullen van kracht zijn voor en tegen de koper.

4. Verbod op commercieel gebruik

Er mag niets van deze website voor commerciële doeleinden gebruikt worden tenzij Kusttheater Tickets voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is in het bijzonder verboden om tickets door te verkopen. Concerttickets mogen privé niet verkocht worden aan een hogere prijs dan de ticketprijs die op het ticket gedrukt staat plus de kosten die werden aangerekend bij aankoop van het ticket. Bovendien behoudt Kusttheater Tickets zich het recht voor om de toegang aan klanten te ontzeggen of de bestelling van het ticket niet te aanvaarden van een klant als Kusttheater Tickets weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen of meer tickets bestelt per persoon dan wat Kusttheater Tickets wettelijk toelaat.

Schending van deze voorwaarden betekent het verlies van het recht om het respectievelijke evenement te mogen bijwonen, zonder vergoeding, de tickets worden ongeldig.

5. Betaling en prijselementen

De prijzen voor tickets kunnen hoger zijn dan de prijzen die op de afgedrukte tickets staan. De prijzen van de tickets en kosten bevatten de wettelijk verplichte btw. De totale prijs van de bestelling, inclusief kosten, moet onmiddellijk nadat het contract werd afgesloten betaald worden. Betalingen kunnen gebeuren met kredietkaart (VISA, Euro Mastercard), voor bepaalde evenementen is domiciliëring of bankoverschrijving mogelijk.

Bij de aankoop van tickets worden de diensten en verzendkosten aangerekend die kunnen verschillen naargelang het evenement. Deze kosten worden getoond of meegedeeld; er zijn geen extra kosten naast deze die getoond worden. Eventuele extra diensten zoals geschenkverpakking of verzekering worden, indien van toepassing, apart aangeboden en worden gefactureerd bij de respectievelijk getoonde kosten. 

6. Terugzending en herroepingsrechten

Aangezien Kusttheater Tickets diensten aanbiedt op het gebied van vrijetijdsevenementen (die op een bepaalde datum plaatsvinden of voor een bepaalde periode), is er geen herroepingsrecht overeenkomstig met de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991). Daarom is elke bestelling van tickets bindend zodra Kusttheater Tickets de bestelling bevestigt, en de koper verplicht om de bestelde tickets te aanvaarden en te betalen. 

7. Aansprakelijkheid, vergoeding

In het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid, veroorzaakt door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van Kusttheater Tickets of van diens verantwoordelijken of verkopers, dan is Kusttheater Tickets aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. 

Voor andere schade is het volgende van toepassing:

a. Voor schade gebaseerd op een grof nalatig plichtsverzuim door Kusttheater Tickets of door diens vertegenwoordigers of afgevaardigde verkopers, dan is Kusttheater Tickets aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

b. Voor schade als gevolg van de schending van fundamentele contractuele verplichtingen ten gevolge van een nalatigheid van Kusttheater Tickets, diens vertegenwoordigers of verkopers, dan is de aansprakelijkheid van Kusttheater Tickets beperkt tot het voorzienbare verlies wat typisch is voor dergelijke contracten en de waarde van het verkochte item niet overschrijdt.

c. Schadeclaims voor ander verlies, in het geval van schending van ondergeschikte verplichtingen, of niet fundamentele verplichtingen in het geval van eenvoudige nalatigheid, worden uitgesloten.

De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als Kusttheater Tickets op frauduleuze wijze een gebrek heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven van kracht. 

Het verzoek van de koper voor terugbetaling van de kosten in plaats van een schadevergoeding in plaats van het optreden blijft van kracht.

8. Schendingen van verplichtingen door derden

Kusttheater Tickets is niet aansprakelijk voor handelingen, weglatingen of andere zaken van derde gebruikers, Kusttheater Ticketsgebruikers, advertentiepartners en/of sponsors op de website die verbonden zijn met de diensten van de Kusttheater Tickets of het gebruik van de website. Kusttheater Tickets is niet verantwoordelijk voor de producten, diensten en andere handelingen en weglatingen van de locatie van het evenement, de artiest, de organisator of andere derde naar wie de website verwijst, of die op een of andere manier verbonden is met de website. Kopers kunnen Kusttheater Tickets evenzeer informeren over het wangedrag van andere kopers, advertentiepartners en andere contractuele partners van Kusttheater Tickets. Kusttheater Tickets behoudt zich het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en naar eigen goeddunken de nodige stappen te ondernemen. Er kunnen via deze link geen aanvragen doorgestuurd worden inzake een vroegere of huidige bestelling, hiervoor moet u onze online hulpdienst gebruiken. 

9. Intellectuele eigendom

De logo’s en het design van Kusttheater Tickets alsook alle andere merken en logo’s op deze website zijn door Kusttheater Tickets en diens zakenpartners beschermd als geregistreerde handelsmerken. Deze merken of logo’s mogen enkel gereproduceerd of anders gebruikt worden, met de schriftelijke toestemming van Kusttheater Tickets of diens relevante zakenpartner. Hetzelfde geldt voor alle inhoud en de software van deze website van Kusttheater Tickets, die de exclusieve intellectuele eigendom is van Kusttheater Tickets en die auteursrechtelijk is beschermd. 

10. Plaats van uitvoering en toepasbare wetgeving

Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing en de VN conventie inzake internationale verkoopovereenkomsten van goederen is uitgesloten.